Daftar Pejabat dan Staff


Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI

H.E. Mr. Peter Frans Gontha


Minister Counsellor

Mr. Hubertus Djatmiko Witjaksono


Minister Counsellor

Mr. Rudy Kurniady


Sekretaris Pertama

Ms. Diyah Ramadani Agustini


Sekretaris Kedua

Mr. George Lekahena


Sekretaris Kedua

Ms. Lira Amalia Sucihati Sudradjat


Attaché

Mr. Ismail Yusry

Treasurer

Mrs. Lasma Ambarita