Daftar Pejabat dan Staf

Konsul Jenderal: -

Acting Konsul Jenderal/Pelaksana Fungsi Ekonomi: Meity S. Ichwanu (Minister Counsellor)

 1. Sita Nurfitriani (Konsul Muda)
 2. Abul A. Siregar (Staf)
 3. Meta Asikin (Staf)​
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial & Budaya: Intiar Dekrit Bakhtiar (Konsul)
 1. ​Wiryawan Padmonojati (Staf)
Pelaksana Fungsi Protokol & Konsuler: Kurniawan Wibowo (Konsul Muda)
 1. M. Rudi Hartono (Staf)
 2. Syafrudin Marzuki (Staf)
Bendahara Penata Kerumahtanggaan (BPKRT): Ika Masteka
 1. Yoshianto Setyo (Staf)
 2. Mestiar H. Pasay (Staf)
 3. Mohamad Iqbal (Staf)
 4. Wayan A. Sudewa (Staf)
 5. Miranda Setyawati (Staf)