Daftar Pejabat dan Staff

Tel: (998 71) 232 0236-38
Fax: (998 71) 120 6540, 232 0513

Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

Counsellor / Konsuler

Sofiana Mufidah


Sekretaris Kedua/ Politik

Adhi Wibowo

Sekretaris Pertama / Ekonomi

Starlet Yuniarti Koenardi

Sekretaris Ketiga / Pensosbud dan Protokol

Andri Haekal Karnadibrata

Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan

BPKRT

Anis Savitri

Atase

Edy Satriadi