Fungsi Imigrasi

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama teknis dibidang keimigrasian antara Indonesia dengan Australia dengan melakukan :

  1. pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima;
  2. koordinasi dengan instansi teknis terkait di Negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu;
  3. peningkatan kerjasama teknis dengan Departemen/Instansi terkait di Negara Penerima;
  4. pengamatan, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah teknis di Negara Penerima;
  5. pelaksanaan tugas-tugas teknis secara proaktif sesuai dengan misi Perwakilan;
  6. pelaksanaan promosi terpadu bersama dengan Pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait;
  7. pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.