Legalisasi

​Legalisasi Dokumen Resmi
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sarajevo menerima permohonan untuk memberikan legalisasi untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang telah melak​​ukan pengesahan atas sebuah dokumen dan tanda tangan pembuat dokumen yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan bukan melegalisasi isi dari dokumen tersebut. 


Persyaratan

 1. Dokumen asli yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
 2. Melampirkan fotokopi dokumen
 3. Membayar biaya legalisasi dokumen


Legalisasi Dokumen Terjemahan

Pelayanan legalisasi dokumen terjemahan adalah proses legalisasi dokumen terjemahan (dari SIM, KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah, dan lain-lain) dari dokumen asli yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau Bosnia dan Herzegovina, serta legalisasi dokumen-dokumen berbahasa Indonesia yang akan digunakan di Indonesia, seperti misalnya Surat Kuasa.


Persyaratan

 1. Dokumen asli;
 2. Terjemahan dari dokumen asli;
 3. Untuk legalisasi surat kuasa, harap melengkapi syarat-syarat tambahan sebagai berikut:
  • Surat kuasa harus ditandatangani langsung di depan petugas KBRI;
  • Melampirkan salinan paspor pemohon yang masih berlaku;
  • Menunjukkan kartu izin tinggal Bosnia dan Herzegovina yang masih berlaku;
  • Pemohon agar mencantumkan nomor paspor dan alamat di Bosnia dan Herzegovina dalam surat kuasa.
 4. Membayar biaya legalisasi dokumen terjemahan.