Velvyslankyne Indonéské republiky, Její Excelence Emerie Siregar, poctila svou návštevou Frenštát pod Radhoštem

4/29/2011

 

 

 

V pátek 29. dubna 2011 v 9.00 hodin privítala starostka mesta Frenštát p. R. její excelenci Emerii Siregar, velvyslankyni Indonéské republiky.

 

Starostka mesta Zdenka Lešcišinová spolu s místostarostou Pavlem Mickou a ostatními predstaviteli mesta privítala vzácnou návštevu v obradní síni mestské radnice. Zde probehlo též predání daru. Starostka venovala její excelenci pecet mesta, publikaci o Frenštátsku a tradicní valašský frgál. Paní velvyslankyne predala mestu pametní plaketu se znakem Indonéské republiky, rucne tkaný koberec a publikace o Indonésii.

 

Poté za zvuku vežní hudby probehl zápis do pametní knihy mesta. Paní velvyslankyne vyjádrila své potešení nad srdecným uvítáním a zduraznila, že jejím hlavním cílem po nástupu do úradu pred šesti mesíci je rozvíjení spolupráce mezi Indonésií a Ceskou republikou nejen v oblasti kulturní, ale predevším na úrovni ekonomické. Proto tato zdvorilostní návšteva ve Frenštáte p. R. urcite nebude návštevou poslední. Naopak paní velvyslankyne vyjádrila zámer se do našeho mesta vrátit a setkat se zde s místními podnikateli. Cílem bude navázání obchodní spolupráce.

 

Po ukoncení oficiální cásti návštevy, která probíhala na mestské radnici, navštívila paní velvyslankyne také frenštátské muzeum, kde delegaci privítala jeho reditelka Alena Figarová. Paní velvyslankyne zhlédla expozici týkající se historie Frenštátu p. R. a expozici tkalcovství a modrotisku.

 

Na záver své návštevy vyjádrila paní velvyslankyne svuj zámer usporádat na podzim výjezdní zasedání zastupitelského úradu Indonésie na hotelu Troyer v Trojanovicích. Dnešní návšteva Frenštátu pod Radhoštem probehla na výslovné prání její excelence a mesto si této skutecnosti velmi považuje.

 

Foto: Alexandra Kratochvílová

 


 

Marian Žárský

Reditel OSMKS