PERSYARATAN UNTUK PERNIKAHAN DI MALAYSIA MUSLIM dan NON – MUSLIM

1/6/2015

 


PERSYARATAN UNTUK PERNIKAHAN DI MALAYSIA

(NON – MUSLIM)

 

 

1.         LAKI-LAKI/PEREMPUAN INDONESIA :

a.         Surat Rekomendasi Nikah di Malaysia dari Kantor Catatan Sipil     setempat/Departemen Agama – asli dan fotokopi

b.         Surat Keterangan dari Kepala Desa – asli dan fotokopi

            -           N1 : Keterangan Bujang/Duda/Gadis/Janda

            -           N2 : Keterangan Asal Usul

            -           N4 : Keterangan Orang Tua

            -           Duda/Janda : Akta Cerai dari Pengadilan Agama setempat

c.         Untuk perempuan ada surat dari orang tua/wali di Indonesia yang telah diketahui oleh Kepala Desa setempat – asli dan fotokopi

d.         IC dan Permit masuk/Sementara/Paspor dan Ijin Tinggal/Visa – asli dan fotokopi

e.         KTP Orang tua - fotokopi

f.          Kartu Keluarga / Akte Kelahiran – asli dan fotokopi

 

2.         LAKI-LAKI/PEREMPUAN MALAYSIA/WARGA NEGARA ASING :

a.         I.C Biru/Paspor Negara asal yang masih berlaku dan Ijin Tinggal/Visa asli dan fotokopi

b.         Surat Akuan (Bujang/Duda/Gadis/Janda) dari Pesuruhjaya Sumpah yang dibuat oleh keluarga asli

c.         Surat Keterangan Status dari Kedutaan Besar Negara asal apabila yang bersangkutan adalah bukan warga Malaysia – asli dan fotokopi

d.         I.C Biru keluarga - fotokopi

 

CATATAN :

PEMEGANG PERMIT KERJA TIDAK BOLEH MENIKAH KECUALI TELAH MEMBATALKAN PERMIT KERJANYA.

 

Biaya                                         :           RM 70.00 (Tujuh Puluh Ringgit MAlaysia)

Waktu pemprosesan                   :           2 (dua) hari kerja

         

           

 

 

 

 

PERSYARATAN UNTUK PERNIKAHAN DI MALAYSIA

 (MUSLIM)

 

 

1.         LAKI-LAKI/PEREMPUAN INDONESIA :

a.         Surat Rekomendasi Nikah di Malaysia dari Kantor Urusan Agama (KUA) Indonesia – asli dan fotokopi.

b.         Surat Keterangan dari Kepala Desa – asli dan fotokopi.

            -           N1 : Keterangan Bujang/Duda/Gadis/Janda

            -           N2 : Keterangan Asal Usul

            -           N4 : Keterangan Orang Tua

            -           Duda/Janda : Akta Cerai dari Pengadilan Agama setempat.

c.         IC dan Permit masuk/Sementara/Paspor dan Ijin Tinggal/Visa – asli dan fotokopi.

d.         Untuk perempuan ada surat dari orang tua/wali di Indonesia yang telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat – asli dan fotokopi.

e.         KTP orang tua – fotokopi

f.          Kartu Keluarga / Akte Kelahiran – asli dan fotokopi

 

2.         LAKI-LAKI/PEREMPUAN MALAYSIA/WARGA NEGARA ASING :

a.         I.C Biru/Paspor Negara asal yang masih berlaku dan Ijin Tinggal/Visa asli dan fotokopi

b.         Surat Keterangan (Bujang/Duda/Gadis/Janda) dari Pesuruhjaya Sumpah yang dibuat oleh keluarga asli dan fotokopi

c.         Duda/Janda : Surat Cerai dari Mahkamah Syariah setempat – asli dan fotokopi

c.         Borang Permohonan Nikah dari Pejabat Agama Islam/Tuan Kadi untuk Lelaki dan Perempuan di Daerah mana mau menikah – asli dan fotokopi

d.         Borang Berpoligami (apabila sudah beristeri) – asli dan fotokopi

e.         I.C Biru orang tua - fotokopi

 

CATATAN :

PEMEGANG PERMIT KERJA TIDAK BOLEH MENIKAH KECUALI TELAH MEMBATALKAN PERMIT KERJANYA.

 

Biaya                                         :           RM 70.00 (Tujuh Puluh Ringgit Malaysia)

Waktu pemprosesan                   :           2 (dua) hari kerja?