Earthquake hit Situbondo, Bali remains safe

10/11/2018

20181011_Kemenpar_situbondo.jpg