Surat Keterangan Bukti Pencatatan Kelahiran

Persyaratan Surat Keterangan Bukti Pencatatan Kelahiran:

 1. Surat permohonan dari orangtua.
 2. Paspor Republik Indonesia & stay permit yang masih berlaku (milik orangtua pemohon).
 3. Kartu tanda penduduk Indonesia / Kad pengenalan (KP/IC) Malaysia (milik orangtua pemohon).
 4. Surat nikah / kawin (milik orangtua pemohon).
 5. Paspor Republik Indonesia / Surat Perjanjian Laksana Paspor (SPLP).
 6. Surat kelahiran (birth certificate) pemohon.
 7. 2 (dua) lembar foto anak (pemohon) ukuran paspor.
 8. Pembayaran biaya administrasi sebesar RM 103.00 (Ringgit Malaysia Satu Ratus Tiga) kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia - Kuching setelah semua dokumen dan surat betul dan lengkap.
 9. Fotocopy Paspor / Kad Pengenalan (KP/IC) Malaysia 2 (dua) orang saksi.


Persyaratan:

 • Dokumen-dokumen dan surat-surat harus sesuai dengan yang tertulis pada paspor RI yang bersangkutan, seperti: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir.
 • Pemohon harus membawa 1 (satu) salinan daripada dokumen-dokumen tersebut di atas.