KJRI Kuching kembali memulangkan 8 WNI kembali ke Tanah Air

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Hari selasa, tanggal 29 Nopember 2011, KJRI Kuching bekerjasama dengan BNP4TKI kembali berhasil memulangkan 8 Orang WNI Bermasalah kembali ke Tanah Air melalui perbatasan Negara Tebedu - Entikong
 
Pada awalnya, 8 WNI tersebut telah didaftarkan ke Jabatan Imigresen Sarawak, untuk mendapatkan program 6P PATI (Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan dan Pengusiran). dengan menyewa sebuah Kendaraan VAN, dan disertakan 1 Orang Petugas dari KJRI Kuching (Bpk. Dwi)
 
Setelah melalui Batas Negara dan setiba di kantor BNP4TKI wilayah Entikong Petugas menyerahkan secara resmi 8 WNI tersebut untuk dilakukan proses pemulangan ke kampung halamam masing-masing
 
Tugas tersebut berjalan lancar dan tidak terdapat kendala pada pelaksanaannya