Pengurusan Jenazah

 • Surat Keterangan Kematian bagi WNI yang meninggal di Malaysia
  Pengurusan Surat tersebut tidak dipungut biaya (GRATIS).
  Syarat:
 1. Paspor/IC;
 2. Surat Kematian dari Jabatan Pendaftaran Negara;
 3. Surat Sebab Kematian (post-mortem) dari Rumah Sakit setempat;
 4. Surat Penyataan dari ahli waris disebutkan dengan jelas nama, hubungan dengan jenazah, alamat dan nomor telephone yang dapat dihubungi.
 • Surat Keterangan Pengiriman Jenazah ke Indonesia
  Untuk pengurusannya, keluarga/agency menunjuk sebuah perusahaan jasa pengiriman jenazah di Malaysia yang akan menguruskan proses administrasi dan penanganan serta pengiriman jenazah sampai tujuannya di Indonesia.
  Syarat:
 1. Paspor RI/IC WNI Almarhum (jika ada);
 2. Surat Permohonan dari Perusahaan Jasa Pengiriman Jenazah;
 3. Surat/Sijil kematian dari JPN;
 4. Permit penguburan;
 5. Surat Keterangan dari Pihak Keluarga;
 6. Surat/Sijil kelayakan dari Jabatan Kesihatan Malaysia;
 7. Laporan Kepolisian;
 8. Surat pernyataan dari keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengenai pengiriman jenazah ke Indonesia, disebutkan dengan jelas nama, hubungan dengan jenazah, alamat dan nomor telephone yang dapat dihubungi.
 • Surat Keterangan Pengkebumian Jenazah di Malaysia
  Syarat:
 1. Surat Kuasa dari Ahli Waris/Keluarga, disahkan oleh pemerintahan yang terkait di Indonesia jika ahli waris tidak berada di Malaysia; atau Surat Pernyataan jika ahli waris berada di Malaysia;
 2. Surat pernyataan dari keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengenai izin pengkebumian di Malaysia, disebutkan dengan jelas nama, hubungan dengan jenazah, alamat dan nomor telephone yang dapat dihubungi;
 3. Laporan Kepolisian;
 4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit;
 5. Paspor RI atau Identification Card (IC) Warga Negara Indonesia Almarhum (jika ada);
 6. Permit penguburan yang telah diterbitkan oleh Rumah Sakit/Kepolisian/DBKL.