97 WNI PATI Ditangkap Pasukan Polis Marin Dan Tentara Diraja Malaysia

5/3/2017

No. 014/SP-JB/5/2017

Pasukan Polis Marin (PMM) Kota Tinggi telah menangkap 77 orang yang terdiri dari 67 orang laki-laki, 9 orang perempuan dan 1 orang kanak lelaki di pesisir pantai Batu, Sungai Rengit, Kota Tinggi, Johor pada 1 Mei 2017 pukul 18.00 waktu setempat. Pada hari yang sama pukul 20.00, Tentara Diraja Malaysia juga menangkap 20 orang yang terdiri 18 orang lai-laki dan 2 orang perempuan yang sedang bersembunyi didalam hutan saat menunggu kapal yang akan membawa mereka pulang ke Indonesia.

Kesembilan puluh tujuh orang tersebut kemudian diserahkan ke Jabatan Imigresen Negeri Johor, Malaysia di Setia Tropika dengan tuduhan pasal/akta Imigresen 1959/63 (PIN 2002) yakni gagal menunjukan dokumen pengenalan diri yang sah serta berusaha untuk keluar dari Malaysia melalui  jalur tidak resmi.

Satgas Perlindungan WNI KJRI Johor Bahru telah melakukan verifikasi data terhadap 97 orang tersebut dan terdapat 1 orang laki-laki berstatus Warga Negara Malaysia, sehingga jumlah WNI yang ditangkap adalah 96 orang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa meraka rata-rata diminta membayra RM 1.200 perorang untuk pulang melalui jalur tidak resmi.

Kesembilan puluh enam orang tersebut dipulangkan melalui program 3+1 pada 3 Mei 2017, dengan membayar denda RM 400 dan tidak ditahan namun tetap masuk dalam daftar hitam  (Blacklist) sehingga tidak dapat masuk ke Malaysia selama kurun waktu 5 tahun. Untuk keperluan tersebut, Satgas Perlindungan WNI KJRI Johor Bahru telah membantu menyiapkan dokumen SPLP guna pemulangan mereka ke Indonesia. KJRIJB/MB/DL​