Malaysia

NEGERI SEMBILAN


Pada permulaan abad ke-14 Masehi, orang-orang Sumatera dari Tanah Minangkabau mulai tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka dan sampai ke Rembau. Orang Minangkabau ini lebih maju daripada penduduk asli dan Berjaya mengambil hati penduduk lokal. Dengan itu terjadilah pernikahan antara orang-orang Minangkabau ini dengan penduduk asli dan keturunan mereka dinamakan suku Biduanda. Suku Biduanda ini adalah pewaris asal Negeri Sembilan dan apabila hendak memilih pemimpin maka hanya mereka dari suku Biduanda inilah yang akan dipilih.


Dari suku Biduanda inilah asalnya pembersar-pembesar Negeri Sembilan yang dipanggil Penghulu dan kemudiannya Undang, sebelum sekarang bergelar Yang DiPertuan Besar.


Informasi dasar mengenai Negeri Sembilan adalah sebagai berikut:

  • Sultan: DYMM Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Minawir
  • Kepala Provinsi: Menteri Besar Y.A.B Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan
  • Ibu kota: Seremban
  • Agama: Islam, Kristen, Budha, Konghucu dan Hindu
  • Jumlah Penduduk: 1,033,013 jiwa (tahun 2010)
  • Suku Bangsa: Melayu, Cina, India dan Arab
  • Luas Wilayah : 6.646 Km2
  • Perbatasan : Tengah-tengah Semenanjung Malaysia