Malaysia

Wilayah Akreditasi KJRI Johor Bahru adalah sebagai berikut:
1. Negeri Johor
2. Negeri Melaka
3. Negeri Pahang
4. Negeri Sembilan

Total luas wilayah akreditasi adalah: 63.248 km2
Total jumlah penduduk di wilayah kerja: 6.6 juta jiwa