Malaysia

NEGERI MELAKA


Sejarah kesultana Melaka bermula dengan kedatangan Parameswara, seorang raja Sriwijaya dari Palembang yang memerintah pada tahun 1400 hingga 1424. Nama Melaka diambil dari nama pohon tempat Parameswara berteduh. Kesultanan ini memerintah Melaka selama 110 tahun hingga rajanya tewas oleh pihak Portugis pada tahun 1511.


Melaka dikuasai oleh pihak Portugis di bawa pimpinan Alfonso de Albuquerque pada 24 Agustus 1511. Malaka menjadi suatu pangkalan strategic bagi pengembangan pihak Portugis di Hindia Timur dan diperintah oleh mereka selama 130 tahun.


Informasi dasar mengenai negeri Melaka Bandaraya Bersejarah adalah sebagai berikut:


  • Sulta n: Tun Datuk Seri Utama Mohd. Khalil Bin Yaakob 
  • Kepala Provinsi: Ketua Menteri Y.A.B Datuk Seri Ir. Haji Idris Bin Haji Haron
  • Ibu kota: Melaka Bandaraya Bersejarah
  • Agama: Islam, Kristen, Budha, Konghucu dan Hindu
  • Jumlah Penduduk: 713,000 jiwa (tahun 2010)
  • Suku Bangsa: Melayu, Cina, India dan Arab
  • Luas Wilayah : 1.658 Km2
  • Perbatasan : Bagian barat Semenanjung Malaysia
  • Kota-kota Besar: Bandar Hilir dan Alor Gajah dan Rembau