PAHIBALO

​Gipahibalo ang tanang mga kumunidad nga Indonesian nga adunay mga panghitabo sa dili palang dugay sa mga isla sa Mindanao, Sulu ug Tawi-Tawi susama sa pagbomba didto sa mga Ciudad sa Cagayan de Oro, Cotabato, ug ang pinaka ulahi dinhi sa Ciudad sa Davao sa petsa 16 sa Septembre 2013. Ang mga nahisgutan nga panghitabo naka-kalas kini ug mga kinabuhi, adunday nasamaran, adunay mga nangada-ut nga mga gambalay ug nangawala nga mga butang. Isip usa ka maayo nga lumulupyo nga Indonesian, pina-agi niini,  gihangyo ang tanan aron sa pagbuhat niining mga sumusunod:

 

1.   Likayi una ang pagbuhat o pag adto sa mga ciudad o lugar susama  sa Cagayan de Oro, Bongao, Cotabato, Marawi, Zamboanga ug uban pang mga  lugar  nga duol sa maong nahisgutang dapit, gawas nalang kung adunay gayo’y importanteng kinahanglang nga paga-adto-an.


2.  Kinahang-lang sa tanan higayon mabinantayon ug likayan ang pag-adto sa mga lugar nga adunay daghang mga tawo, sama pananglitan sa mall, lugar nga adunay mga kalingawan ug uban pa, labi na gayod sa panahon sa kagabihi-on.


3.  Dili malambigit sa mga kalihukan nga pampolitika, labi na gayud sa mga kalihukan nga maka dani ug reaksyon gikan sa mga autoridad sa kalinaw. 


4.  Kung adanay kamo’y nahibalo-an nga makaduda ug delikado, ipahibalo dayon sa autoridad sa inyong lugar.


5.  Pananglitan adunay importanteng butang nga gikinahanglan maaksyonan dayon sa Konsulada Heneral Republika Indonesia sa Davao  City pahibalo-an gayud dayon ang mga Tawo nga adunay kalabutan sa siguridad, Kontaka dayon si Gino-ong Joni Getamala niining mga numero : 09164642829, Gino-ong Agung Sampurno niining mga numero: 09156735350 ug Ginang Tatiana Handayani niining mga numero 09195102208.

Hinaut nga inyo kini taga-an ug pagtagad.