Legalisasi

​Legalisasi Dokumen Resmi
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Colombo menerima permohonan untuk memberikan legalisasi untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang telah melak​​ukan pengesahan atas sebuah dokumen dan tanda tangan pembuat dokumen yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan bukan melegalisasi isi dari dokumen tersebut. 
 

Legalisasi Dokumen Terjemahan

 

Pelayanan legalisasi dokumen terjemahan adalah proses legalisasi dokumen terjemahan (dari SIM, KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah, dan lain-lain) dari dokumen asli yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris serta legalisasi dokumen-dokumen berbahasa Indonesia yang akan digunakan di Indonesia, seperti misalnya Surat Kuasa.