Official and Staff

2017 - ...

mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa

H.E. Adiyatwidi Adiwoso Asmady

Vedúci Kancelárie | Radca – minister

Gunadi Adisasmita

Prvý tajomník | Premier Secrétaire

Dhanny Perkasa

Druhý tajomník

Syahrudin Lubis

Atašé

Mohamad Ridwan

Pokladník

Luhur Satriya Pambudi