VSTUP bez víz

​​​

POŽIADAVKY

 

CESTOVNE PROSTRIEDKY
1. Platný pas s minimálnou platnosťou 6 (šiestich) mesiacov v čase vstupu do krajiny
2. Spiatočný lístok cestovné prostriedky

DĹŽKA POBYTU
1. Cudzinec so zariadeniami na oslobodenie od vízovej povinnosti dostane pobyt na 30 (tridsať) dní
2. Nedá sa rozširovať a nemôže byť prevedený na iný typ povolenia na pobyt
3. Ak máte v úmysle zostať až 60 dní, požiadajte o Víza pri vstupe do krajiny, môžete ho predĺžiť iba raz este 30 dní.

DÔVOD NÁVŠTEVY
1. Voľný čas, cestovný ruch
2. Rodina
3. Sociálne
4. Umenie a kultúra
5. Vládna návšteva
6. Prednášať alebo navštevovať seminár
7. Zúčastnite sa stretnutia v ústredí alebo zastúpení v Indonézii
8. Pokračujte v ceste do inej krajiny

 

Je uvedený v zozname Krajinách ktoré majú vstup bez víz

Vstup cez - Povolený imigračný prístav vstupu