Pobytovo obmedzené víza

Tento typ víza je platný len pre obmedzený pobyt v Indonézie pre maximálnu dĺžku pobytu na obdobie 2 rokov, platí pre pracovné i nepracovné účely. Dôvod pobytu pre žiadateľov o dočasné víza môže zahŕňať:

 1. Práca pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), odborník s povolením pobytu najvia na dobu 2 rokov (index 311)

 2. Práca ako odborník v rôznych odboroch s povolením pobytu po dobu najviac 1 rok (index 312)

 3. Priamy zahraničný investor s povolením pobytu na dobu maximálne 1 rok (index 313)

 4. Priamy zahraničný investor s povolením pobytu na dobu maximálne 2 roky (index 314)

 5. Účasť na školeniach alebo na výskume s povolením pobytu po dobu najviac 1 rok (index 315)

 6. Za účelom záväzného vzdelávania sa s povolením pobytu na dobu maximálne 2 rokov (index 316)

 7. Za účelom zjednotenia rodiny s povolením pobytu po dobu najviac 1 rok (index 317)

 8. Repatriácia s povolením pobytu po dobu najviac 1 roka (index 318)

 9. Odchod do dôchodku s povolením pobytu po dobu najviac 1 rok (index 319)

Postup pri vybavovaní víz

 1. Pred podaním žiadosti o tento druh víza, žiadateľ si musí zabezpečiť povolenie od Hlavného imigračného úradu so sídlom v Jakarte, Indonézii. Za účelom získania povolenia na udelenie víz, žiadateľ musí mať sponzora v Indonézií buď fyzickú osobu, organizáciu alebo firmu. Sponzor sa musí dostaviť osobne do sídla imigračného úradu.

 2. Ak sa povolenie vydá, imigračný úrad zašle potvrdenie o chválení sponzora prostredníctvom faxu alebo e-mailu a na veľvyslanectvo v Bratislave na Slovensku.

 3. Ďalšie informácie o postupe ako požiadať o povolenie, sponzorom odporúčame pozrieť si informácie, ktoré sú k dispozícií na oficiálnych internetových stránkach imigračného úradu (www.imigrasi.go.id).

 4. Pre vydanie víz musí žiadateľ predložiť žiadosť o víza na veľvyslanectve. K žiadosti musí byť priložená kópia imigračného povolenia a predlžená na veľvyslanectve.

 5. Pre ďalšie informácie o požadovaných dokladoch si prosím pozrite informácie uvedené nižšie.

 6. Poplatok za víza závisí od typu víza a dĺžky pobytu povolenej imigračným úradom.

 7. Upozorňujeme, že veľvyslanectvo má právo odmietnúť žiadosť a zrušiť vydané povolenie, ak niekto uvedie nepravdivé a nepresné informácie v žiadosti.

Požiadavky:

 1. Vyplnený formulár žiadosti o vízum

 2. Cestovný pas platný minimálne po dobu 6 mesiacov od príchodu do Indonézie

 3. V prípadne inej ako slovenskej národnosti predložte kópiu platného slovenského povolenia na pobyt.

 4. Jedna farebná fotografia, vo veľkosti pasovej.

 5. Kópia spiatočnej letenky (alebo plánu cesty).

 6. Potvrdenie o platbe.

 7. Kópia schválenia telex víza z imigračného úradu.

Odovzdanie:

Žiadateľ alebo prostredníctvom zástupcu predloží kompletné dokumenty na konzulárne oddelenie Indonézskeho veľvyslanectva v Bratislave. Žiadosť musí byť predložená v dňoch od pondelka do piatku v čase od 9:00 – 12:00 hod., s výnimkou štátnych sviatkov.