Jednovstupové víza

Tento typ víz je platný iba pre jeden vstup s maximálnu dobou pobytu 60 dní. Toto vízum platí pre tých, ktorí navštívia Indonéziu za účelom oficiálnych vládnych aktivít, cestovného ruchu, sociálnych a kultúrnych aktivít, športu, podnikania a komerčných aktivít, návštevy rodiny, publicistickej činnosti, alebo tranzitu. Upozorňujeme, že toto nie je vízum platné pre platené pracovné účely.

Upozorňujeme tiež, že pre žurnalistiku a činnosť filmovej / video tvorby, žiadateľ musí získať zvláštne povolenie pred podaním žiadosti o vízum. Prosím, obráťte sa na informačný a socio-kultúrny úsek veľvyslanectva prostredníctvom e-mailovej adresy: consular@indonesia.sk / sosbud@indonesia.sk / socioculture@indonesia.sk.

Požiadavky:

1. Vyplnený formulár žiadosti o vízum

2. Originál cestovného pasu s platnosťou minimálne po dobu 6 mesiacov odo dňa príchodu do Indonézie

3. V prípade iných občanov ako občanov Slovenskej republiky, priložte kópiu platného povolenia k pobytu

4. Jedenu farebnú fotografiu pasového formátu

5. Kópiu spiatočnej letenky (alebo plán cesty)

6. Potvrdenie o platbe

7. Pozývací list (len na vyžiadanie):

    • Pre účely podnikania, konferencie alebo stretnutia, priložte prosím osvedčenie alebo odporúčací list zo slovenskej spoločnosti alebo inštitúcie, ktorá Vás posiela a pozývací alebo odporúčací list od indonézskej spoločnosti alebo inštitúcie, ktorá Vás pozýva

    • Pre sociálne účely alebo návštevu rodiny, priložte pozývací list od priateľa alebo rodiny v Indonézii

    • V prípade stáží a neziskovej činnosť (dobrovoľníctva), priložte prosím pozvanie alebo odporúčací list od indonézskej spoločnosti / organizácie / poprípade iného miestneho partnera.

Osobné odovzdanie

Žiadateľ alebo jeho zástupca predloží komplet všetky dokumenty na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Indonézskej republiky v Bratislave. Žiadosť musí byť predložená v dňoch od pondelka do piatku v čase od 09.00 - 12.00, s výnimkou štátnych sviatkov.