​Vízum pri príchode | Visa on Arrival

 

Víza pri vstupe do krajiny  |  Visa on Arrival (VoA)

  1. Vstupné víza (VoA) možno získať pri vstupe do Indonézie na konkrétnych letiskách, námorných prístavoch alebo pozemných hraničných prechodoch.
  2. VoA platia najviac 30 dní pobytu počnúc prvým dňom príchodu bez ohľadu na čas vstupu do krajiny.
  3. VoA sa vydávajú na základe rozhodnutia imigračného úradníka v okamihu príchodu.
  4. Platnosť víz pri vstupe do krajiny môže byť predĺžená o ďalších 30 dní iba raz, v závislosti od krytia sponzora osoby cestujúcej do Indonézií. Ak chcete požiadať o predĺženie, odporúčame cestujúcim do krajiny, aby kontaktovali najbližší miestne príslušný imigračný úrad v Indonézií.
  5. Ak sa chystáte ostať v Indonézii viac ako 30 dní, a pred vycestovaním si nie ste istí dĺžkou pobytu, alebo nemáte vopred žiadneho sponzora v Indonézií za účelom predĺženia vstupných víz, alebo ak ste držiteľom dočasného/núdzového pasu alebo iných cestovných dokladov (nie národných pasov), veľmi silne vám odporúčame požiadať o jednovstupové vízum vopred na Inodnézskom veľvyslanectve a to pred odchodom zo Slovenska.
  6. Víza pri vstupe do krajiny nemožno previesť na iný typ víza alebo na povolenie na pobyt v Indonézii.

Požiadavky:  http://www.imigrasi.go.id/index.php/en/

PLEASE NOTE FOR SLOVAK PASSPORT HOLDERS  
 are exempted from the obligation to have a visa to enter and exit Indonesia for TOURISM
if stay is NOT longer than 30 days
If you wish to stay in  Indonesia  for more than 30 days, than you will need VISA.