Víza pre viac vstupov

Tento typ víz je platný pre viac vstupov do Indonézie a platí po dobu 1 roka od spustenia, ktoré začína prvým dňom od príchodu do Indonézie s dĺžkou pobytu maximálne 60 dní za návštevu. Tento typ víz je vhodný pre tých, ktorí vyžadujú niekoľkokrát v priebehu roka navštíviť Indonéziu za účelom oficiálnych vládnych aktivít, podnikania alebo obchodnej činnosti, cestovného ruchu a sociálnej alebo rodinnej návštevy. Upozorňujeme, že toto vízum neplatí pre platené pracovné účely.

Požiadavky:

1. Vyplnený formulár žiadosti o vízum

2. Originál cestovného pasu s platnosťou minimálne po dobu 6 mesiacov odo dňa príchodu do Indonézie

3. V prípade iných občanov ako občanov Slovenskej republiky, priložte kópiu platného povolenia k pobytu

4. Jedenu farebnú fotografiu pasového formátu

5. Kópiu spiatočnej letenky (alebo plán cesty)

6. Potvrdenie o platbe

7. Pozývací list (len na vyžiadanie):

    • Pre účely podnikania, konferencie alebo stretnutia, priložte prosím osvedčenie alebo odporúčací list zo slovenskej spoločnosti alebo inštitúcie, ktorá Vás posiela a pozývací alebo odporúčací list od indonézskej spoločnosti alebo inštitúcie, ktorá Vás pozýva

    • Pre sociálne účely alebo návštevu rodiny, priložte pozývací list od priateľa alebo rodiny v Indonézii

Podanie žiadosti

Veľvyslanectvo si vyžaduje 5 (päť) pracovných dní, aby žiadosť o vízum po obdržaní kompletných požadovaných dokumentov spracovala. Počas obdobia sviatkov, proces vydávania víz môže trvať dlhší čas, preto by žiadatelia mali predložiť svoje žiadosti v predstihu. Víza sa musia použiť do 90 dní od ich vydania, inak budú neplatné. Žiadosť o víza, ktorá bude podaná skôr ako 90 dní pred dátumom vstupu do Indonézie, nebude spracovaná okamžite. Schválenie takejto žiadosti a udelenie víza bude odložené na vhodnú dobu. Pre žiadosti zaslané prostredníctvom poštových služieb, prosím očakávajte dlhšiu dobu doručenia, s výhradou dodacej lehoty na pošte.

Odovzdanie:

Žiadateľ alebo jeho zástupca predloží kompletné dokumenty na konzulárne oddelenie Indonézskeho veľvyslanectva v Bratislave. Žiadosť musí byť predložená v dňoch od pondelka do piatku v čase od 9:00 – 12:00 hod. s výnimkou štátnych sviatkov (pre informácie o štátnych sviatkoch veľvyslanectva kliknite sem).