Konzularne Poplatky

Platné od 6. januar 2017

 

Kancelárske službyMnožstvoPoplatok
Legalizácia preklada pre indonez. „vodičský preukaz" za doklad€ 25,-
Cestovný list za doklad€ 25,-
Osvedčenie o správnosti firmyza doklad€ 135,-
Legalizácia pre Zahraničné Dokumenty    
Legalizácia kópie obchodných dokumentov za dokument€ 135,-
Legalizácia kópie ne-obchodných dokumentov za dokument€ 30,-

 

Visa Vízové služby Výška poplatku
Vízum oprávňujúce na jeden vstup do krajiny do 60 dni EUR 50,-
Vízum oprávňujúce na viac vstupov do krajiny (1 rok)EUR 105,-/1 year
Dočasné pobytové vízum
(Must be applie from Jakarta Immigration Office, or ask closest Immigration office)
a. For 6 months EUR 55,-
b. For 1 year EUR 100,-
c. For 2 year EUR 170,-
Komunikácne poplatky za vydávanie víz z Jakarty do veľvyslanectva.EUR 10,-

 

 

Platby možno len byť vykonané bankovým prevodom

Veľvyslanectvo Indonézskej Republiky   

č učtu:  IBAN: SK4911110000000001226087