Stručný prehľad indonézsko - slovenských vzťahov

Uznanie Slovenskej republiky Indonéziou​

Po tom ako sa Federálny parlament Československej republiky dňa 31. decembra 1992 rozpustil a Slovenská republika sa stala nezávislým štátom, vláda Indonézie k tomuto dátumu uznala jeho suverenitu a nezávislosť. Indonézia bola jednou z prvých krajín, ktoré uznali nezávislosť Slovenska, vzhľadom na to, že Československo a Indonézia mali dlhodobo dobré a priateľské vzťahy od éry prezidenta Soekarna.


Po ratifikácii Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 vláda Indonézskej republiky otvorila indonézske veľvyslanectvo v Prahe, v Českej republike, ktoré bolo akreditované takisto aj pre Slovenskú republiku. V roku 1995 Indonézia a Slovensko oficiálne otvorili svoje veľvyslanectvá v hlavných mestách: v Bratislave a v Jakarte. Postupnosť indonézskych veľvyslancov v Slovenskej republike je nasledovná:

 • pani Sri Andalia Widodo Sastroamidjojo, MA (november 1995 - marec 1999);
 • pán Malikus Suamin (30. marec 1999 - 30. apríl 2002);
 • pán Bintang P. Simorangkir (18. november 2002 - 30. november 2005);
 • pán Lutfi Rauf (17. november 2006 - 30. júl 2008);
 • pán Harsha E. Joesoef (marcec 2009 - október 2012);
 • pán Djumantoro Purbo (14. január 2013 - 30. január 2017);
 • pani Adiyatwidi Adiwoso (12. september 2017 – súčasnosť).

Na druhej strane, veľvyslanci Slovenska v Indonézskej republike pôsobili v Jakarte nasledovne:

 • Ing. Peter Ambrovič, CSc. (máj 1995 - máj 1998);
 • JUDr. Milan Lajčiak (december 1998 - jún 2003);
 • PhDr. Peter Holásek (august 2003 - jún 2009);
 • Mgr. Štefan Rozkopál (august 2009 - september 2013);
 • Michal Slivovič, MA (február 2014 - júl 2018);
 • JUDr. Jaroslav Chlebo (v súčasnosti menovaný)

Bilaterálne vzťahy medzi Indonéziou a Slovenskom​

V priebehu rokov Indonézia a Slovensko zintenzívnili svoje priateľské a vzájomne prospešné vzťahy v rôznych oblastiach. Svedčia o tom aj vzájomné návštevy vysokých vládnych úradníkov (na prezidentskej, ministerskej úrovni), ako aj parlamentných delegácií.
Počas druhého funkčného obdobia premiéra Vladimíra Mečiara od 13. decembra 1994 do 30. októbra 1998 navštívila ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová vo februári 1998 Indonéziu a počas návštevy sa stretla s ministrom Alim Alatasom, aby spolu prediskutovali bilaterálne záležitosti.

V dňoch 29. - 30. marca 2010 navštívil Jakartu minister zahraničných a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a stretol sa s ministrom zahraničných vecí Indonézie pánom Martim Natalegawom, aby diskutovali o tom, ako zlepšiť dobré vzťahy medzi oboma krajinami nielen v politických otázkach, ale aj v oblasti hospodárskej spolupráce a podnikania. Počas návštevy bola podpísaná Dohoda o oslobodení od vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického a služobného pasu v Indonézii a na Slovensku.
Míľnikom vo vzťahoch Indonézie a Slovenska bola oficiálna návšteva prezidentky Indonézie  Megawati Soekarnoputri v júni 2002 v Bratislave a oficiálna návšteva prezidenta Slovenska Ivana Gašparoviča v Jakarte v októbri 2012.


Počas návštevy od 19. do 21. júna 2002 prezidentka Megawati Soekarnoputri iniciovala diskusiu so svojím náprotivkom prezidentom Rudolfom Schusterom o spôsoboch a prostriedkoch na zintenzívnenie vzťahu a spolupráce medzi Indonéziou a Slovenskom. Stretnutie uzatvorilo spoločné vyhlásenie o 12 prioritných oblastiach, ktoré by mohli byť založené na posilnení spolupráce, a to: potravinová bezpečnosť, obnoviteľné zdroje energie, obchod a investície, bankovníctvo, masmédiá a vysielanie, vyššie vzdelávanie, šport a mládež, obrana, priemysel, infraštruktúra a výroba, cestovný ruch, sociálna a kultúrna spolupráca. Následne bol podpísaný dokument o vytvorení mechanizmu vzájomnej konzultácie, známej ako spoločná komisia, medzi ministrom zahraničných vecí Indonézie, pánom Hassanom Wirajudom a jeho náprotivkom JUDr. Eduardom Kukanom.
Oficiálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Jakarte od 9. do 12. októbra 2012 položila silnejší základ pre vzťah medzi oboma krajinami. Počas svojej návštevy sa prezident Ivan Gašparovič a prezident Susilo Bambang Yudhoyono vzájomne dohodli na deviatich prioritných oblastiach, ktoré majú spoločný prínos pre spoluprácu a mali by sa sústrediť najmä na: potravinovú bezpečnosť, obnoviteľné zdroje energie, obchod a investície, bankovníctvo, masmédiá a vysielanie, vyššie vzdelávanie, infraštruktúru a výrobu, cestovný ruch, sociálnu a kultúrnu spoluprácu.


Na posilnenie hospodárskej spolupráce navštívil Bratislavu koordinačný minister hospodárstva, pán Hatta Rajasa, kde sa zúčastnil Obchodného okrúhleho stola v dňoch 11. až 12. júna 2012. Stretol sa s prezidentom Ivanom Gašparovičom a s ministrom hospodárstva Ing. Tomášom Malatinským, MBA. Bol ocenený titulom doctor honoris causa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za jeho prínos pre rozvoj ekonomického sektora, ako aj poľnohospodárstva. Dňa 10. decembra 2012 minister hospodárstva Ing. Tomáš Malatinský, MBA, odcestoval do Indonézie na pracovnú návštevu a stretol sa so svojím kolegom, aby prerokoval možnosť otvorenia SARIO, prípravu 3. spoločnej komisie, bol svedkom 6 (šiestich) podpísaní spolupráce medzi podnikateľmi z oboch krajín.

Doteraz Slovensko a Indonézia dosiahli dohody v nasledovných oblastiach:

 1. Dohoda medzi Agentúrou pre reguláciu jadrovej energetiky Indonézskej republiky a Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky o vzájomnej výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti, Jakarta, 11. októbra 2011;
 2. Dohoda medzi vládou Indonézskej republiky a vládou Slovenskej republiky o oslobodení od vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, Jakarta 29. marca 2010;
 3. Dohoda o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže medzi vládou Indonézskej republiky a vládou Slovenskej republiky, Jakarta, 29. marca 2010;
 4. Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Indonézskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky o technickej spolupráci v oblasti poľnohospodárstva v Bratislave dňa 18. januára 2009;
 5. Protokol o zriadení zasadnutia spoločnej komisie, 11. júna 2007;
 6. MoP medzi SARIO a NAFED o podpore a rozvoji obchodu, 11. júna 2007;
 7. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi Indonéziou a Slovenskom, Jakarta, 2. mája 2006;
 8. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi Indonézskou republikou a Slovenskou republikou, Bratislava, jún 2002 (obnovená Dohodou o hospodárskej spolupráci podpísanou v máji 2006);
 9. Memorandum o porozumení (MoP) o bilaterálnom konzultačnom mechanizme medzi dvoma ministerstvami zahraničných vecí, Bratislava, jún 2002;
 10. Dohoda medzi vládou Indonézskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti daní z príjmu a o protokole, Jakarta z 12. októbra 2000;
 11. Dohoda o ochrane a zvyšovaní investícií, dňa 12. júla 1994;

Na parlamentnej úrovni uskutočnili priebežne indonézske parlamenty niekoľko návštev Národnej rady Slovenskej republiky nasledovne:

 
 1. Členovia Konzultatívneho zhromaždenia ľudí v dňoch 27. až 29. novembra 2012;
 2. Delegácia Bilaterálnej skupiny priateľstva zo Snemovne reprezentantov (GKSB) od 25. do 30. mája 2014;
 3. Členovia výboru II. Regionálnej rady reprezentantov (DPD) od 13. do 16. decembra 2015;
 4. Bilaterálna skupina priateľstva (GKSB) zo Snemovne reprezentantov od 11. do 12. septembra 2017;
 5. Členovia Komisie I. zo Snemovne reprezentantov v dňoch 24. až 25. apríla 2018.

Bilaterálne mechanizmy na posilnenie spolupr​áce

Počas návštevy prezidentky Megawati Soekarnoputri na Slovensku v roku 2002 sa rozhodlo, že by sa mal vytvoriť bilaterálny mechanizmus, ktorý by ďalej prerokoval spôsoby a prostriedky na posilnenie spolupráce. Po intenzívnych diskusiách medzi oboma vládami sa dospelo k dohode o vytvorení 3 (troch) mechanizmov, ktoré by pokryli prioritné oblasti spolupráce a zahŕňali aj všetky subjekty, a to:​

 1. Bilaterálne konzultačné fórum (BCF) - Je to dvojročné stretnutie na úrovni generálneho riaditeľa na ministerstve zahraničných vecí, ktorý má na starosti diskutovať o bilaterálnych a globálnych politických otázkach, preskúmať realizáciu spolupráce v rôznych oblastiach a hľadať nové iniciatívy. Stretnutie sa koná alternatívne v Indonézii a na Slovensku.
 2. Zasadnutie spoločnej komisie (JCM) - Ide o stretnutie, ktoré zahŕňa všetky zúčastnené strany z oboch krajín, vládne inštitúcie, aby diskutovali o rôznych témach týkajúcich sa spolupráce medzi Indonéziou a Slovenskom. Stretnutie sa koná alternatívne v Indonézii a na Slovensku.
 3. Fórum pre obchodný okrúhly stôl (BRT) - Ide o fórum určené pre podnikateľskú komunitu oboch krajín, aby mohli vo vzájomnej súčinnosti rozvíjať podnikateľskú sieť, vytvárať podnikateľské príležitosti a blízko spolupracovať pri hľadaní konštruktívnych a kreatívnych možností nadviazania spolupráce v rôznych oblastiach. Zvolanie zasadnutia BRT sa zvyčajne spätne spája so zvolaním JCM. Stretnutie sa koná alternatívne v Indonézii a na Slovensku.

Bilaterálne konzultačné fórum (BCF)​​

1. BCF, Bratislava, Slovensko - 2006​​

Stretnutie sa konalo 12. apríla 2006, kde slovenská delegácia bola vedená Miroslavom Lajčákom, generálnym riaditeľom pre politické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a indonézsku delegáciu viedol Eddi Hariyadhi, generálny riaditeľ pre americké a európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Indonézie. Toto stretnutie malo nadviazať na dohodu medzi dvoma ministrami zahraničných vecí, ktorá bola podpísaná v roku 2002 v Bratislave. Diskutovalo sa aj o spôsoboch a prostriedkoch na posilnenie spolupráce v možných oblastiach.

2. BCF, Bali, Indonézia - 2007 ​​

Konalo sa na Bali 1. až 2. marca 2007, kde indonézska delegácia bola vedená generálnym riaditeľom pre americké a európske záležitosti Eddim Hariyadhim a slovenská delegácia generálnym riaditeľom pre politické záležitosti Miroslavom Lajčákom. Obe delegácie prerokovali niekoľko bodov: rozšírenie Memoranda o porozumení o bilaterálnom konzultačnom fóre; prípravu štátnej návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča; prípravnú návštevu ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša v Indonézii. Pokiaľ ide o hospodársky sektor, obidve strany sa dotkli úsilia organizovať prvé JCM; prebiehajúcich záležitostí návrhu Memoranda o porozumení o bankovej dohode; návrhu Memoranda o porozumení o podpore a ochrane investícií.

3. BCF, Bratislava, Slovensko - 2008​​​

Stretnutie sa uskutočnilo 6. februára 2008 v Bratislave medzi dvoma ministerstvami zahraničných vecí, aby prerokovali niekoľko pripravovaných návrhov Memoranda o porozumení (Dohoda o záruke investícií/IGA), podpísanie Memoranda o porozumení o technickej spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmu v Jakarte; pripravili pracovnú návštevu indonézskeho ministra poľnohospodárstva na Slovensku od 18. do 19. januára 2009.

4. BCF, Jakarta, Indonézia - 2015​​

Konalo sa v Jakarte 27. apríla 2015, kde indonézsku delegáciu viedol generálny riaditeľ pre americké a európske záležitosti Dian Triansyah Djani a slovenskú delegáciu generálny riaditeľ politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ľubomír Rehák. Stretli sa na rokovaniach o možnostiach bilaterálnej spolupráce a implementácii posledného BCF a tretieho JCM na Bali 2. decembra 2013 a dohodli sa na zlepšení medziľudských kontaktov. Vymenili si tiež názory na regionálne a medzinárodné otázky, ktoré sa stali spoločnými záujmami, ako sú ASEAN, Európska únia, vývoj v Ázii, strednej a východnej Európe a na Blízkom východe. Okrem toho sa obidve strany navzájom podporili v nomináciách v rôznych medzinárodných organizáciách.

5. BCF, Bratislava, Slovensko - 2017​

Konalo sa 16. februára 2017, kde indonézska delegácia bola vedená generálnym riaditeľom pre americké a európske záležitosti Muhammadom Anshorom a slovenskej delegácii predsedal generálny riaditeľ pre politické záležitosti Peter Mišík. Počas stretnutia obidve strany diskutovali o najnovšom vývoji, ku ktorému došlo v oboch krajinách, prehodnotili implementáciu bilaterálnej spolupráce a nové iniciatívy, ktoré treba podniknúť, aktuálny vývoj v každom regióne a mnohostranné otázky. Obidve strany uznali, že podporujú bilaterálnu obchodnú a investičnú spoluprácu, aj keď tá neodzrkadľuje potenciál oboch krajín. Diskutovali tiež o intenzívnejšej spolupráci v oblasti medziľudských kontaktov, vysielaní umeleckých a kultúrnych misií každej krajiny a v neposlednom rade aj opätovnom zorganizovaní medzináboženského dialógu.

Zasadnutie spoločnej komisie (JCM​​)

1. JCM, Jakarta, Indonézia - 2007​​

Prvé JCM sa konalo od 11. do 12. júna 2007 v Jakarte, bolo zahájené podpisom MoP medzi Ministerstvom zahraničných vecí Indonézie a Ministerstvom hospodárstva SR v mene ich vlád. Za indonézsku stranu ho podpísal generálny riaditeľ pre americké a európske záležitosti Eddi S Hariyadhi, zatiaľ čo slovenskú vládu zastupoval generálny riaditeľ z ministerstva hospodárstva Peter Žiga. Takisto sa zišli pracovné skupiny pre hospodársku, obchodnú a investičnú spoluprácu, ako aj pre vedecko-technologickú a technickú spoluprácu. Pokiaľ ide o finančnú spoluprácu, rokovali o možnosti zriadenia úverových línií, Bilaterálnej dohode o ochrane a podpore investícií a Dohode o zamedzení dvojitého zdanenia.

2. JCM, Bratislava, Slovensko - 2010​​

Bolo organizované v Bratislave od 29. do 30. apríla 2010. Počas druhého zasadnutia JCM sa obe strany dohodli na rôznych otázkach vrátane obnovenia Dohody o ochrane a zvyšovaní investícií, ktorá nahradila starú zmluvu z roku 1994. Indonézska delegácia bola vedená generálnou riaditeľkou pre americké a európske záležitosti Retno L.P. Marsudiovou a slovenskú delegáciu viedla generálna riaditeľka pre obchod a ochranu spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR Eva Szabová. Počas stretnutia obidve strany diskutovali o ďalšom vývoji obchodného okrúhleho stola (BRT), podpore obchodu, energii, poľnohospodársko-spracovateľskom priemysle, obrannom priemysle, investíciách, bankovníctve a spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže. 

3. JCM, Bali, Indonézia – 2013​

Tretie zasadnutie JCM sa uskutočnilo 2. decembra 2013. Na tomto stretnutí bola indonézska delegácia vedená generálnym riaditeľom pre americké a európske záležitosti ministerstva, Dianom Triansyahom Djanim a slovenskú delegáciu viedol generálny riaditeľ zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR Štefan Rozkopál. Na stretnutí sa  diskutovalo o rozvoji bilaterálnych vzťahov a pokračovaní v existujúcich dohodách, ako aj o identifikácii potenciálnej bilaterálnej hospodárskej spolupráce vo viacerých kľúčových sektoroch, o obchode a investíciách, štandardizácii, obrane, malých a stredných podnikoch, poľnohospodárstve, lesníctve, životnom prostredí, rybárstve, obnoviteľnej energii, infraštruktúre, výskume a vývoji a sociálno-kultúrnych otázkach a otázkach vzdelávania. 

Obchodné fóra a stretnutia  (Business Round Table​​ / BRT)

Interakcie medzi podnikateľmi z Indonézie a Slovenska sú jedným z podstatných prvkov pre rozvoj obchodných sietí, vytváranie obchodných príležitostí a úzkej vzájomnej spolupráce pri identifikácii konštruktívnych a tvorivých spôsobov pre prístup k pretrvávajúcim problémom a k ich riešeniam.
Indonézski a slovenskí podnikatelia otvorili svoje prvé obchodné fórum v Bratislave v septembri 2009. Jeho cieľom bolo prinášať obojstranne výhodnú spoluprácu medzi oboma krajinami :

I September 2009 Bratislava
II Apríl 2010 Bratislava
III November 2010 Jakarta
IV Február 2011 Bangka Belitung, Južná Sumatera  a Jakarta
V Október 2011 Jakarta
VI Jún 2012 Bratislava
VII December 2012 Jakarta
VIII December 2013 Denpasar, Bali

 
 • Piate podnikateľské fórum sa konalo v Jakarte v októbri 2011 počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Indonézii. Indonézsky prezident Susilo Bambang Yudhoyono a prezident Gasparovič boli svedkami podpisu 15 memoránd o porozumení (MoU) počas obchodného fóra. Medzi podpísanými memorandami o porozumení boli projekty na vybudovanie elektrární v Batame a Lomboku v Indonézii,  vybudovanie cementárne v strednej Jave a Západnej Papue a založenie továrne na výrobu pneumatík v Tangerangu.  
 • 11. júna 2012 indonézsky koordinačný minister pre hospodárske záležitosti prišiel do Bratislavy na  zdvorilostnú návštevu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Návšteva indonézskeho ministra na Slovensku bola sprevádzaná usporiadaním 6. indonézsko-slovenského obchodného fóra v Bratislave. Návšteva a obchodné fórum boli nadväzným pokračovaním návštevy prezidenta Gašparoviča v Indonézii v októbri 2011.  Výsledkom 6. obchodného fóra bolo podpísanie investičných kontraktov vo výške 1,2 miliardy USD, na základe ktorých sa indonézski a slovenskí podnikatelia zaviazali implementovať v Indonézii projekty na výstavbu elektrárne, cementárne a továrne na výrobu pneumatík. 
 • 8. podnikateľské fórum na Bali v decembri 2013 bolo zatiaľ posledným indonézsko-slovenským obchodným fórom, na ktorom sa zúčastnilo 70 indonézskych a slovenských spoločností a podnikov z rôznych sektorov a oblastí. Sektory energetiky a infraštruktúry sú oblasti, ktoré majú obrovský potenciál na ďalší rozvoj. Stretnutie otvoril a zároveň sa ho zúčastnil minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, ktorý bol svedkom podpísania piatich bilaterálnych investičných dokumentov vo výške 850 miliónov USD.


 

Päť investícií podpísaných v rámci spolupráce počas 8. indonézsko-slovenského obchodného fóra:

 1. Priemyselná elektráreň 60 MW (výroba etanolu) v Kalimantane/ Timur, Indonézia, medzi PT. Indowana  Power of Indonesia a skupinou Istroenergo Group  Levice, Slovensko
 2. Elektráreň 2x100 MW a 160 km vedenia vysokého napätia 150 Kv v Angane, Kalimantan/ Timur,  Indonézia, medzi PT. Indowana Power of Indonesia a skupinou Istroenergo Levice Slovensko;
 3. Elektráreň 2x25 MW v lokalite Karimun, Indonézia, medzi PT. Indowana Power of Indonesia a skupinou Istroenergo Levice, Slovensko;
 4. Integrovaná cementáreň  Maripi a 40 MW elektráreň v Manokwari, Indonézia, medzi PT. Gistec Prima of Indonesia a PIO Kerama Projekt Trenčín, Slovensko;
 5. Cementový závod, 1,73 milióna ton v Chiara, Banten, Indonézia, medzi PT. TriutamaDasa Indonesia a PIO Kerama projekt  Trenčín, Slovensko;

 

Medzináboženský dialóg​

V súlade so zahraničnou politikou, Indonézska republika podporuje dialóg medzi predstaviteľmi náboženstiev a predstaviteľmi vlády, pre dosiahnutie pochopenia rôznych vierovyznaní, ktoré vo svete existujú. Indonézia pravidelne zvoláva bilaterálny Medzináboženský dialóg a s ním spojené podporné programy s rôznymi krajinami. V tejto súvislosti je Slovensko 25. indonézskym bilaterálnym partnerom v tomto dialógu.

Prvé fórum Medzináboženského dialógu na Slovensku bolo zvolané vo viacerých slovenských mestách od 27. do 31. októbra 2014. Témou fóra bolo „Osvedčené postupy, získané ponaučenia a cesta napred“. Cieľom fóra bolo poskytnúť pochopenie pluralistickej spoločnosti Indonézie s rozličnými zvykmi a tradíciami, ktorá dokáže spolunažívať v tolerancii a harmónii. Indonézska delegácia pozostávala z náboženských predstaviteľov islamu, katolicizmu, kresťanstva, budhizmu, hinduizmu a konfucianizmu. Spoločne sa stretli a diskutovali s viacerými slovenskými  náboženskými vodcami, pre dosiahnutie spoločného porozumenia. Taktiež, sa stretli so slovenskými náboženskými skupinami na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášali na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a absolvovali stretnutie s bratislavským kardinálom a najvyšším predstaviteľom moslimskej komunity v Bratislave.

Pre zlepšenie chápania indonézskej pluralistickej spoločnosti a jej spôsobu tolerantného a harmonického spolunažívania, navštívil Indonéziu počas 12. až 21. apríla aj bývalý minister zahraničných vecí Pavol Demeš. Stretol sa s viacerými náboženskými lídrami, navštívil niekoľko zbožných chrámov a náboženských škôl v Jakarte, Bandungu a Jogjakarte. Súčasne, dostal možnosť prednášať na niektorých univerzitách o súčasnej roli Slovenska v Európskej únii, ako aj vo svete.  ​


 

Vzdelávanie​

Indonézia a Slovensko dávajú prioritu rozvoju a posilneniu spolupráce v oblasti vzdelávania od podpísania Dohody o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže podpísanej v Jakarte 29. marca 2010. Niekoľko univerzít a vedeckých inštitúcií v Indonézii a na Slovensku podpísalo memorandá o porozumení (MOU)  alebo dohody o zámere spolupracovať (LOI)  so zámerom podporovať a posilňovať spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.


MOU/LOI - indonézsko-slovenská spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu:​​


 

Dátum INDONÉZIA SLOVENSKO
2006-11 Universitas Indonesia  Universitas Matej Bel
2010-12-13 Universitas Gunadarma Slovak University of Agriculture
2011-10-11 Universitas Andalas Slovak University of Agriculture
2012 Institut Teknologi Bandung  Slovak Academy of Sciences
2012-05-21 Universitas Indonesia  University of Economics in Bratislava
2014-04-01 Universitas Andalas Universitas Matej Bel
2014-10-30 UIN Syarif Hidayatullah Universitas SS Cyril and Methodius
2015-04-20 University of Gunadarma Pan European University
2016-03-21 Universitas Surabaya Pan European University
2016-06-02 Universitas Semarang University of Trnava
2016-10-22 Universitas Padang University of Trnava
2016-10-26 Universitas Atma Jaya Pan European University
2017 BATAN* in the framework of IAEA* Slovak Academy of Sciences
2017 Universitas Gadjah Mada University of Matej Bel
2017-01-12 Universitas Pancasila Pan European University
2018-04-30 Universitas Pendidikan Indonesia  Trnava University
2018-06-29 Institut Pertanian Bogor  Slovak University of Agriculture
2018-06-29 Institut Pertanian Bogor  Slovak Academy of Sciences

*BATAN: Národná agentúra pre jadrovú energiu Indonézie

*IAEA: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu

Súčasťou spolupráce medzi univerzitami a taktiež aj propagácie Indonézie slovenským študentom, Univerzita Gunadarma a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) založili indonézsky kútik na Fakulte ekonómie a manažmentu.
Indonézia bola súčasťou mnohých vzdelávacích podujatí na Slovensku. V roku 2011 sa 18 indonézskych študentov i prednášajúcich zúčastnilo medzinárodnej súťaže a seminárov v odboroch matematika, chémia a životné prostredie. V júli 2018, štyria indonézski študenti získali zlatú, striebornú a dve bronzové medaily na 50. medzinárodnom ročníku chemickej olympiády, ktorý sa konal v Bratislave a Prahe.

Štipendium​

Na podporu priateľských vzťahov a porozumenia indonézska vláda ponúka 2 typy štipendijných programov, a to Darmasiswa, poskytovaná ministerstvom vzdelania a kultúry a Indonézske štipendium pre umenie a kultúru, poskytované ministerstvom zahraničných vecí. Tieto programy posilňujú aj bilaterálne vzťahy medzi krajinami. Štipendijné programy poskytujú možnosť väčšieho pochopenia Indonézie v mnohých smeroch.


 

Darmasiswa štipendium​​

Tento štipendijný program ponúka všetkým zahraničným študentom z krajín, ktoré majú diplomatické vzťahy s Indonéziou možnosť študovať indonézsky jazyk, umenie a kultúru. Účastníci si môžu vybrať jednu z vybraných univerzít nachádzajúcich sa v rôznych mestách Indonézie. Tento program organizuje ministerstvo školstva a kultúry (MoEC) v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí (MoFA).
Hlavným cieľom programu Darmasiswa je propagovať a zvyšovať záujem o jazyk a kultúru Indonézie medzi mladými ľuďmi z iných krajín. Program bol tiež navrhnutý tak, aby poskytoval silnejšie kultúrne väzby a porozumenie medzi zúčastnenými krajinami. V súčasnosti je zo Slovenska 206 absolventov programu Darmasiswa (v rokoch 2000-2017) a v roku 2018 bolo prijatých 34 ľudí zo Slovenska. Indonézske veľvyslanectvo tiež organizuje aj kurzy indonézskeho jazyka pre vybraných študentov v tomto programe pred ich odchodom do Indonézie.


 

Indonézske štipendium v oblasti umenia a ​kultúry (IACS)

Cieľom programu je lepšie porozumenie medzi účastníkmi z členských krajín prostredníctvom rozmanitého umeleckého a kultúrneho dedičstva Indonézie. Program si dáva za cieľ aj kultiváciu kultúry spolupráce, ktorá vychádza z priameho kontaktu a zdieľania kultúr medzi ľuďmi zapojených do programu, čo vedie k prosperujúcim diplomatickým vzťahom v regióne a na celom svete. Doteraz sú zo Slovenska traja absolventi IACS kvôli obmedzenému počtu miest pre každú krajinu.

Propagácia​​​

Umenie a kultúra​​

Veľvyslanectvo Indonézie často organizuje propagačné aktivity na podporu kultúry v spolupráci s rôznymi partnermi na Slovensku. Každoročne sa veľvyslanectvo zapája do kultúrneho letného festivalu organizovaného BKIS. Indonézia sa tiež zúčastňuje na rôznych medzinárodných festivaloch, ktoré sa konajú na Slovensku, ako napríklad zborové prehliadky, folklórne festivaly, festivaly rozhlasových programov, svetové festivaly ilustrácií, filmový festival a pod., pričom niektoré boli ocenené.

Niektoré úspechy Indonézskeho tímu, napríklad:

 • Medzinárodný festival zborov a orchestrov 21.-24. novembra 2015
 • Medzinárodný festival filmov o udržateľnom rozvoji, 4. mája 2018
Dňa 13. mája 2014 podpísali indonézske veľvyslanectvo a Duša Fujary memorandum o porozumení na podporu kultúrneho dedičstva angklungu a fujary. Angklung a fujara sú tradičné hudobné nástroje, ktoré sú registrované v UNESCO ako majstrovské diela ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva.


Na podporu indonézskeho umenia a kultúry veľvyslanectvo zriadilo aj umeleckú a kultúrnu skupinu, menovite tanečnú skupinu Smara Gita Art Community Dance, skupinu Rindik Group a skupinu Angklung. Tieto skupiny pôsobili na rôznych kultúrnych podujatiach na Slovensku. Členovia týchto skupín sú nielen indonézania, ale aj slováci.
Indonézia tiež prispieva k tomu, aby sa Bratislava stala pulzujúcim mestom plným života tým, že iniciovala a organizovala podujatie s názvom “Ázijský víkend”, ktorý sa konal 27. - 28. júla 2018 spolu s BKIS a piatimi ďalšími ázijskými krajinami (Čína, India, Japonsko, Kórea a Vietnam ).

Indonézska kuchyňa​

Indonézska kuchyňa sa predstavuje prostredníctvom rôznych festivalov, bazárov a tiež kulinárskych programov v televízii či reštauráciách na Slovensku.  Indonézska pražená ryža, kuracie satay s arašidovou omáčkou, pražené rezance a hovädzie mäso “rendang” sú veľmi obľúbené jedlá na Slovensku. V súčasnosti sú na Slovensku tri reštaurácie, ktoré ponúkajú indonézsku kuchyňu, konkrétne reštaurácia Makan v Bratislave, kuchyňa Yusuf v Považskej Bystrici a reštaurácia Enak v Trnave.

Médiá​​

V oblasti médií podpísali Indonézia a Slovensko MoP o verejnoprávnom vysielaní Rádia Republiky Indonézia (RRI) a Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) 11. októbra 2011. Podľa tohto MoP budú tieto dve inštitúcie spolupracovať na výmene rozhlasových programov a spravodajstva alebo participovať na rozhlasovom programe organizovanom RRI / RTVS.
Okrem toho bola dňa 13. decembra 2011 podpísaná Dohoda o spolupráci pri výmene spravodajských materiálov medzi  agentúrou Antara - spravodajská agentúra Indonézskej republiky a tlačovou agentúrou TASR Slovenskej republiky. Cieľom tejto dohody je spolupracovať pri výmene spravodajských materiálov vrátane spravodajských a dokumentárnych správ, fotografií a videozáznamov.
Pre aktualizáciu údajov o Indonézii 22. marca 2018 zorganizovalo veľvyslanectvo Indonézskej republiky stretnutie so zástupcami médií pod názvom „Indonézsky Update“, kde sa okrem iného predstavila aj Indonézska kuchyňa.

Šport​​

Ako súčasť implementácie Dohody o vede, vzdelávaní, kultúre, športe a mládeži, podpísanej v Jakarte 29. marca 2010 veľvyslanectvo Indonézie v  spolupráci s Ministerstvom mládeže a športu Indonézie zorganizovalo exhibíciu v sepak takraw pre komunity na Slovensku v decembri 2017. 
Indonézske tímy dosiahli úspechy na medzinárodných športových udalostiach na Slovensku. 23.-24. mája 2012 indonézsky športovec vyhral sedem zlatých medailí v Medzinárodnom paraolympijskom turnaji v stolnom tenise. A 12.-17. mája 2015, vyhral ďalší indonézsky športovec zlatú medailu v stolnom tenise na turnaji Palma Slovakia Open.

Cestovný ruch​

Hlavným pilierom hospodárskej stratégie vlády Indonézie je prostredníctvom svojich diplomatických misií vyvíjať úsilie na intenzívnu propagáciu indonézskeho cestovného ruchu v príslušných hostiteľských krajinách. Na Slovensku propagačné aktivity aktívne riadi indonézske veľvyslanectvo v Bratislave.
V záujme podpory cestovného ruchu využíva veľvyslanectvo rôzne nástroje mäkkej diplomacie, ktoré väčšinou podporujú ministerstvo cestovného ruchu, ako aj ministerstvo zahraničných vecí. Uskutočnené aktivity zahŕňajú prezentácie, kultúrne podujatia, účasť na veľtrhoch a výstavách, poznávacie zájazdy, obchodné stretnutia medzi cestovnými kanceláriami a štipendijný program o indonézskom umení a kultúre.
Zainteresovanie súkromného sektora sa uskutočňuje aj prostredníctvom priamej spolupráce medzi cestovnými kanceláriami z Indonézie a Slovenska, ako aj poznávacími zájazdami pre slovenských agentov cestovných kancelárií a novinárov. Tieto propagačné aktivity iniciuje veľvyslanectvo, aby propagovalo Indonéziu ako atraktívnu turistickú destináciu pre slovenskú verejnosť. Zapojenie súkromného sektora do vytvárania nových partnerstiev a pracovných vzťahov so slovenskými partnermi a zúčastnenými stranami v oblasti cestovného ruchu má pozitívny vplyv na rozvoj turizmu v Indonézii.

Na získanie väčšieho počtu návštevníkov zo Slovenska sa indonézska vláda rozhodla uľahčiť vízovú byrokraciu. Slovensko je od roku 2016 jednou zo 169 krajín, pri ktorých sa uplatňuje 30 dňový bezvízový vstup. Zrušenie vízovej povinnosti sa môže považovať za pokus minimalizovať byrokratické zaťaženie v odvetví cestovného ruchu a výrazne zvýšiť počet cestujúcich.
Výsledok neustáleho úsilia veľvyslanectva o podporu cestovného ruchu v Indonézii a bezvízovej politiky sa odráža v narastajúcom počte turistov zo Slovenska. V roku 2017 sa počet turistov pohyboval okolo 8 368 osôb, čo znamená zvýšenie o 164% v priebehu 5 rokov (pozri údaje nižšie). 


 

Rok Počet turistov
2017 8.368 ľudí
2016 6.629 ľudí
2015 5.331 ľudí
2014 3.888 ľudí
2013 3.518 ľudí
2012 3.165 ľudí

Rozvoj  hospodárskych vzťahov I​ndonézie a Slovenska

Slovensko je štvrtým najväčším hospodárstvom z pohľadu Indonézie v strednej Európe. Pre Indonéziu slúži Slovensko ako “Brána do Európy” so svojou strategickou polohou v srdci Európy, ktorá prináša potenciálny prístup do regiónu 600 miliónom spotrebiteľov.
Na druhej strane Slovensko považuje Indonéziu nielen za bilaterálneho partnera, ale aj za  vstupnú bránu do regiónu juhovýchodnej Ázie (ASEAN), región, ktorý má kombinovaný hrubý domáci produkt 2,6 biliónov amerických dolárov a rýchlo rastúci trh s viac ako 630 miliónmi spotrebiteľov. Ako popredná krajina v zoskupení ASEAN  Indonézia taktiež ponúka zaujímavé obchodné príležitosti v rôznych oblastiach, vrátane poľnohospodárstva a potravinárstva, energetiky, dopravy a logistiky. Keď si uvedomíme, že Indonézia aj Slovensko sa neustále rozvíjajú, prináša to väčší potenciál rozvoj obchodu a investícií medzi oboma krajinami.
Po nadviazaní diplomatických vzťahov v januári 1993 Indonézia a Slovensko vytvorili dynamický trend a položili základ pre ďalšie rozvíjanie hospodárskej spolupráce podpísaním Dohody o podpore investícií v júli 1994. Neskôr nasledovalo podpísanie Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia v októbri 2000. 


V záujme ďalšieho rozširovania a posilňovania obchodných a hospodárskych vzťahov podpísali vlády Indonézie a Slovenska v júni 2002 Obchodnú dohodu počas návštevy indonézskej prezidentky Megawati Soekarnoputri na Slovensku. Obchodná dohoda vstúpila do platnosti po tom, ako indonézska prezidentka vydala Prezidentský dekrét č. 7 v januári 2003.  Prezidentka Indonézskej republiky Megawati Soekarnoputri uskutočnila štátnu návštevu Slovenska v dňoch 19. - 20. júna 2002. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič uskutočnil štátnu návštevu Indonézie v dňoch 9. - 11. októbra 2011. Prezident Gašparovič oplatil štátnu návštevu, ktorá tiež znamenala prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Indonézii. Po stretnutí indonézskeho prezidenta Susila Bambanga Yudhoyona s prezidentom Gašparovičom obe krajiny stanovili deväť priorít bilaterálnych vzťahov, a to: obchod a investície, infraštruktúra a výroba, obnoviteľná energia, potravinová bezpečnosť, cestovný ruch, bankovníctvo, vyššie vzdelanie, kontakty medzi ľuďmi, a médiá. Prezident Gašparovič, ktorý bol počas svojej návštevy sprevádzaný približne dvadsiatimi  slovenskými podnikateľmi a predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý sa spoločne stretli so svojimi indonézskymi partnermi na 5. podnikateľskom fóre v Jakarte 11. októbra 2011.


Slovenské podniky ponúkli svoje kapacity v oblasti výstavby elektrární, distribučných staníc s vysokým napätím, energetických rozvodov, transformátorov a poľnohospodárstva. Ďalšími ponukami na potenciálnu spoluprácu zo strany Slovenska boli jadrová energetika, vojenská technika a zariadenia na úpravu vody. Indonézske podniky privítali ponuky Slovenska a preskúmali ďalšiu možnú ekonomickú spoluprácu v poľnohospodárstve, potravinovej bezpečnosti a cestovnom ruchu.

Potravinová bezpečno​​sť

S cieľom dosiahnuť sebestačnosť v potravinách a menšiu závislosť na dovoze, najmä pšenice, Indonézia a Slovensko mali spoločný projekt na vývoj osiva tropickej pšenice, ktorá môže rásť v Indonézii. V tomto ohľade Andalaská univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita v spolupráci so spoločnosťou OSIVO podpísali Memorandum o porozumení pri spoločnom výskume vývoja osiva tropickej pšenice v Bratislave 31. marca 2011.
Projekt sa uskutočnil na univerzite v meste Andalasin Padang v Indonézii, a zúčastnili sa ho rôzni experti / študenti, Národná agentúra pre jadrovú energiu Indonézie a spoločnosť Balitbiogen. Testovanie výsadby sa uskutočnilo v 10 oblastiach v 5 mestách v okolí mesta Padang, Západná Sumatra (Solok, Solok Selatan, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang a Bukit Tinggi). V súčasnosti úspešným výsledkom výskumu je proces komercionalizácie v Indonézii. Táto spolupráca je ukážkou úspešnej spolupráce medzi univerzitami.

Obchodné vzťahy​​​

Indonézsko-slovenský bilaterálny obchod dosiahol 156,66 milióna EUR v roku 2017, zatiaľ čo vývoz Indonézie predstavuje 146,60 miliónov EUR a dovoz je 10,06 milióna EUR. Mierne zvýšenie celkového obchodu dosiahlo 151,80 milióna EUR v roku 2016, s vývozom 141,38 milióna EUR a dovozom 10, 419 miliónov EUR. Súčasná obchodná bilancia sa od vzniku diplomatických vzťahov zvýšila desaťnásobne.
Čísla v grafe však neodrážajú ekonomický potenciál oboch krajín a hospodárske väzby sú stále podhodnotené. Slovensko zostáva vysoko potenciálnym netradičným trhom pre kvalitné indonézske výrobky a komodity ako sú automobilové diely, papier a papierové výrobky, textil, ale aj káva, čaj a kakao, zatiaľ čo Indonézia má obrovský potenciál pre špičkové slovenské elektronické zariadenia a produkty.

Na začiatku obchodných vzťahov mali najväčší podiel na exporte Indonézie na Slovensko prírodné komodity ako kaučuk, a nespracovaný cín, obuv a obuvnícke diely. V súčasnom vývoze Indonézie na Slovensko dominujú elektrické zariadenia a diely, po ktorých nasledujú kaučuk a časti obuvi, čo dokazuje, že Indonézia zásobuje slovenský elektrotechnický a spracovateľský priemysel. Zatiaľ čo v minulosti boli hlavnými dovoznými artiklami zo Slovenska produkty zo železa (valcované za studena, valcované za tepla, potrubia), munícia a chemikálie, dnes Indonézia dováža predovšetkým výrobné zariadenia, muníciu, autá a lekárske nástroje.

Investície​​

Aj v súčasnosti stále existuje veľký nevyužitý investičný potenciál tak v Indonézii, ako aj na Slovensku, na ktorý je potrebné poukázať. Investície do hotelov a letovísk v Seminyaku na Bali už existujú a medzitým ďalší slovenskí podnikatelia objavujú možnosti na ďalšie investície.

Obchodná a priemyselná komora​

So zámerom ďalej podporovať obchod a podniky, indonézske veľvyslanectvo sprostredkovalo niektoré programy na zintenzívnenie vzájomných vzťahov medzi Indonéziou a slovenskými podnikateľmi. Indonézske veľvyslanectvo úzko spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenskou obchodnou agentúrou (SBA), Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovensko-indonézskou obchodnou komorou (SIOK) pri podpore obchodu, investícií, ako aj cestovného ruchu a kultúry.
Veľvyslanectvo sprostredkovalo niekoľko návštev indonézskych skupín na Slovensku, aby preskúmalo a podchytilo podnikateľský potenciál, najmä v oblasti energetiky, obchodu, vzdelávania a cestovného ruchu. Indonézska asociácia pre špeciálnu kávu sa zúčastnila na ITF Slovakiatour 2018 a usporiadala podujatie “Indonesian Coffee Experience”, ktoré ocenili slovenskí milovníci kávy. Veľvyslanectvo tiež umožnilo stretnutia medzi indonézskymi distribútormi v Európe a slovenskými distribútormi a obchodmi.
Seminár a informačné stretnutie na podporu podnikania v Indonézii sa uskutočnili 24. apríla 2018 v Bratislave na základe spolupráce medzi EU-Indonesia Business Network, Slovenskou obchodnou agentúrou, SARIO a indonézskym veľvyslanectvom.


Uvedomujúc si dôležitosť podpory záujmu podnikateľov bola v júli 2008 založená Slovensko-indonézska obchodná komora (SIOK), ktorá sa nachádza v Bratislave. Jej hlavnou úlohou je posilňovať vzájomnú obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi podnikmi Indonézie a Slovenska a zároveň podporovať indonézsky cestovný ruch a kultúru. SIOK zorganizovala početné stretnutia, semináre a obchodné návštevy, vrátane každoročnej najväčšej obchodnej udalosti Trade Expo Indonesia.


Indonézska obchodná a priemyselná komora (KamarDagang dan Industri / KADIN) má Vyšehradský výbor na podporu a riadenie obchodných aktivít medzi indonézskymi podnikateľmi a ich slovenskými, českými, maďarskými a poľskými obchodnými partnermi. So svojimi 34 regionálnymi komorami a 514 okresnými pobočkami indonézsky KADIN pracuje nepretržite na potenciálnych a vzájomne výhodných vzťahoch v oblasti obchodu, priemyslu a služieb so zahraničnými podnikmi vrátane slovenských firiem.​