Daftar Pejabat dan Staff

Duta Besar LBBP RI

Bambang Antarikso

Kepala Kanselerai dan Pejabat Fungsi Ekonomi/Politik

Pranowo Prawirokusumo

Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya

R. Rahadian M.S. Djanegara

Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler

Mochammad Arif Ramadhan

Komunikasi

Hermawan