Biaya Perlayanan Visa

VISA FEE  (SK Keppri Amman No: 028/SK/KP/AMM/VII/2014)

Visit visa single entry                          :   50 USD

Visit visa multiple entry                       : 110 USD

Limited stay visa maximum 6 months :   55 USD

Limited stay visa maximum 1 year      : 105 USD

Limited stay visa maximum 2 year      : 180 USD    

Diplomatic and Service Visa                : free of charge