Jenis & Tarif atas PNBP yang berlaku pada KJRI Jeddah

3/31/2010

Lampiran SK Kepala Perwakilan No.052/SK-KONJEN/VII/2009