Hari Libur

 Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Dakar-Senegal

​Nomor SK. 004/KEPPRI/III/2016 tentang Penetapan Hari-Hari Libur Nasional, dan Cuti Bersama Tahun 2016 KBRI Dakar, ditetapkan hari-hari libur resmi tahun 2016 KBRI Dakar sebagai berikut:
 • 17 Aug - 11 May

  HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 17 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 18 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 19 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 20 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 21 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 22 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 23 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 24 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 25 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 26 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 27 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 28 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 29 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 30 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 31 Aug

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 01 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 02 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 03 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 04 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 05 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 06 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 07 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 08 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 09 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 10 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 11 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 12 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 13 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 14 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 15 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 16 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 17 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 18 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 19 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 20 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 21 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 22 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 23 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 24 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 25 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 26 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 27 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 28 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 29 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 30 Sep

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 01 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 02 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 03 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 04 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 05 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 06 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 07 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 08 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 09 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 10 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 11 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 12 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 13 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 14 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 15 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 16 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 17 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 18 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 19 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 20 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 21 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 22 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 23 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 24 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 25 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 26 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 27 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 28 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 29 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 30 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 31 Oct

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 01 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 02 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 03 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 04 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 05 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 06 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 07 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 08 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 09 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 10 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 11 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 12 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 13 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 14 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 15 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 16 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 17 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 18 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 19 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 20 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 21 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 22 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 23 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 24 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 25 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 26 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 27 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 28 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 29 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 30 Nov

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 01 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 02 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 03 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 04 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 05 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 06 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 07 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 08 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 09 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 10 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 11 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 12 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 13 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 14 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 15 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 16 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 17 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 18 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 19 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 20 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 21 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 22 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 23 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 24 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 25 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 26 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 27 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 28 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 29 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI

 • 30 Dec

  Deleted: HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI