Daftar Pejabat dan Staff

 Content Editor

Duta Besar RI LBBP

Husnan Bey Fananie

Kepala Kanselerai/Minister Counsellor/Fungsi Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

M.T. Poerwonggo

Sekretaris Pertama/Fungsi Protokol Konsuler dan Penerangan

Anggraeni Widiastuti

Pejabat Komunikasi

Metty Alisa Afriani

BPKRT

Dian Cahyawati