Daftar Pejabat dan Staff

Kuasa Usaha Tetap Republik Indonesia untuk Madagaskar

Mr. Artanto S. Wargadinata


 

 

Kepala Kanselerai, Minister Counsellor

Mr. Endang Rakhmat


 

Counsellor

Mr. Royyen Wanimbo


 

Sekretaris II

Mr. Teguh. R.L Tobing

Sekretaris III

Ms. Deasy Kristianti

Administrasi

Mr. Juhendi Kurnaedi

Bendahara

Mr. Oyon